O NÁS

Naše společnost se zabývá zpracováním a obráběním kovů již od roku 2000. Zprvu byla firma vedena jako fyzická osoba Tomáš Žáček - KOVOTVAR a vyráběla přípravky a komponenty převážně pro kožedělný průmysl. V roce 2002 došlo k rozšíření výroby - společnost se začala orientovat na výrobu svařenců a dodávání komponentů pro stroje na termické dělení materiálu. Tato změna si vyžádala značné investice, které směřovaly k nákupu dalších CNC-obráběcích strojů. Součástí těchto investic bylo také přestěhování výroby do Pacova do areálu bývalé nábytkářské firmy a s tím spojená nejprve rekonstrukce stávající haly (v roce 2005) a poté vybudování nové výrobní haly na obrábění rozměrných dílců a svařenců (v roce 2006). V roce 2007 byla založena společnost s ručením omezeným pod obchodní značkou Kovotvar s.r.o. Se zaměřením výroby na obrábění dílců a svařenců začala společnost poskytovat zákazníkům komplexní služby v oblasti strojírenství. Pokryto je celé spektrum činností - technické vybavení (viz. sekce strojový park) umožňuje dělit a řezat na CNC pilách a plazmových i autogenních pálicích strojích, CNC frézovat, CNC soustružit, CNC ohraňovat, vyvrtávat, hoblovat atd. Samozřejmostí je svařování a od roku 2008, díky novému lakovacímu boxu, také lakování.

Kromě galvanických úprav povrchů materiálů a tepelných zpracování dílců (kalení) probíhá veškerá výroba v našem závodě bez nutnosti navyšování nákladů z důvodu kooperace. Výše zmíněné technologie jsme však pro své zákazníky schopni zajistit na základě dlouholeté spolupráce se specializovanými firmami. Na základě poptávky nabízíme zákazníkům zpracování výkresové dokumentace a následné technologie a programu pro obrábění v CAD/CAM systému, vzorkovou výrobu a poté sériovou výrobu dílců. Konečný produkt jsme schopni doručit přímo k odběrateli. Naší snahou je Vaše spokojenost.

V současnosti je společnost Kovotvar, s.r.o. moderní strojírenskou firmou, která:

• je schopná plnit náročné požadavky svých zákazníků

• ručí za kvalitu svých výrobků

• vnímá nové trendy v obrábění

• neustále investuje do nových technologií

Její dlouhodobé obchodní vztahy jsou založeny na oboustranné důvěře. Mezi takové zákazníky patří nejen významné tuzemské firmy, ale také obchodní partneři ze zemí EU a USA.

Tomáš Žáček (jednatel)

<< ZPĚT